Zasady bezpieczenstwa w czasie burzy

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, które muszą spełnić produkty używane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia przygotowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpracę z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w sektorze. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić również zawarte następujące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i dawać na skalę jego zdolności finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.