Zanieczyszczenia powietrza choroby ukladu oddechowego

Powietrze stanowi podstawowy element dla życia wszystkiego pracownika. Podczas oddychania do płuc wchłaniane są nie tylko substancje sprzyjające rozwojowi, ale także te źle wchodzące na zdrowie. Człowiek nie ma wewnętrznego filtra, który stuprocentowo zezwalałby na przefiltrowanie nieczystości dostających się w powietrzu, więc stopień jego organizmu zależny jest z otoczenia, w jakim jest.

Większy rozmiar zanieczyszczenia odczuwany jest w miastach, co dane jest między innymi większą liczbą samochodów na odległościach oraz ilością fabryk przemysłowych. Wieś częściej stosowana jest z powietrzem dobrym na co wpływa mniejsza liczbę samochodów i bujna roślinność. Drzewa oraz krzewy określane są jako zwykłe oczyszczacze powietrza, które zapobiegają degradacji środowiska naturalnego. Poddawana ciągłemu rozwojowi działalność człowieka musi stosowania jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań w terenie ochrony zdrowia oraz środowiska. Przykład takich postępowań reprezentują fabryki trudniące się przemysłem na znaczną miarę, zatrudniające czasem setki ludzi. Problemem odczuwalnym dziś w większych zakładach polecających się produkcją jest zanieczyszczenie powietrza, które występuje podczas wytwarzania produktów. Zanieczyszczenia przesuwające się w gronu negatywnie wpływają na zdrowie pracowników oraz utrudniają należyte wykonywanie obowiązków. Drinkom ze systemów na usunięcie tego krzyża jest projektowanie systemów odpylania (dust extraction systems design) w pomieszczeniach pracy, w których pojawia się wielka kwota zbędnego kurzu. Komplikacja taka jest miejsce między drugimi w domach stolarskich, gdzie pył i lekkie trociny drzewne oddziałują negatywnie nie właśnie na ludzi, a również wyposażenia zmniejszając ich stan funkcjonalności. Wióry stanowią nie tylko zagrożenie dla zdrowia i wydajności pracowników, lecz jednocześnie dla bezpieczeństwa zakładu. Są faktem łatwopalnym i przypadku pojawienia się iskry mogą ulec zapaleniu. Dobrze zaprojektowany system odpylania jest więc zabezpieczeniem dla właściciela, jaki nie lecz nie musi obawiać się o stan techniczny zakładu, jednak także zbyt wysoką ilość zwolnień lekarskich wśród pracowników.