Kasa fiskalna swidnica

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które wysyłają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, zaś nie rzadko również do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wytwarzana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, a wykorzystywanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpisania w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego gatunku urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX i być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przypisywana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesu istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu zwykli można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy i osób dorosłych.